3. Ogólnopolska konferencja pt. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów

Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych m.in. na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Obowiązujące od zeszłego roku rozporządzenie w sprawie selektywnej zbiórki zapoczątkowało lawinę kolejnych zmian w prawie „odpadowym”. Niedawno opublikowano znowelizowaną ustawę o odpadach, nowe przepisy dotyczące Inspekcji Ochrony Środowiska, a posłowie już pracują nad modyfikacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy odpadach.

Jak odnaleźć się  w tym gąszczu przepisów, by uzyskać narzucone prawem wytyczne? Co grozi samorządom za niewywiązanie się z tych obowiązków? – wszelkie wątpliwości w tym zakresie zostaną rozwiane podczas październikowej konferencji będzie można wysłuchać nie tylko wystąpień prawniczych, ale także spostrzeżeń i wniosków samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu. Nie mniej istotna będzie też ocena ekspertów w tym obszarze.

3. Ogólnopolska konferencja pt. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
25-26 października 2018 roku w Szczecinie
Koszt udziału od 590 zł
Termin zgłoszeń do 19 października 2018 roku.
Zaproszenie i szczegóły konferencji dostępne są >>> TUTAJ