„Zielona Chemia” w czołówce benchmarkingu klastrów w Polsce (edycja 2018)

W dniach 22-23 listopada 2018 roku w Warszawie Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” brało udział w spotkaniu dla klastrów uczestniczących w czwartej edycji benchmarkingu klastrów w Polsce (edycja 2018). Projekt realizowany był dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przez konsorcjum firm: ResPublic Sp. z o.o. i Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Podczas spotkania odbyły się sesje plenarne, podczas których głos zabrali przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej w Polsce. Ponadto w czasie spotkań indywidualnych Eksperci przekazali „Zielonej Chemii” raport dedykowany, zawierający charakterystykę klastra wraz z dobrymi praktykami oraz indywidualnymi rekomendacjami. Oceny uzyskane  w raporcie są efektem porównania naszego Klastra do grupy wszystkich 40 klastrów biorących udział w badaniu. Najlepiej „Zielona Chemia” została oceniona w zakresie „Internacjonalizacji klastra” – Klaster nasz stanowi w tym obszarze wzór do naśladowania dla innych klastrów biorących udział w badaniu. Bardzo wysokie oceny Klaster uzyskał również w obszarach „Procesy w klastrze” i „Oddziaływanie na otoczenie”. W obszarach tych „Zielona Chemia” należy do grupy najwyżej ocenianych klastrów biorących udział w badaniu.
Ze względu na wyróżniające się wyniki przedstawiciel naszego Klastra, Członek Zarządu Pan Przemysław Wojdyła został poproszony o przygotowanie wystąpienia, w którym zaprezentował dobre praktyki oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności klastrowej.