Możliwości rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej w sektorze rolno-spożywczym pomiędzy Polską a USA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, serdecznie zaprasza na spotkanie z Podsekretarzem ds. Rozwoju Gospodarczego Stanu Pensylwania Panem Neil Weaver, przedstawicielami administracji ds. rozwoju międzynarodowej współpracy biznesowej Stanu Pensylwania, jak również przedstawicielami agencji handlowych tego stanu w Berlinie i Warszawie,

„Możliwości rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej w sektorze rolno-spożywczym pomiędzy Polską a USA”

w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 10:00-15:00, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, sala 624.

Zapraszamy w szczególności producentów żywności i maszyn rolniczych zainteresowanych działalnością handlową oraz inwestycyjną na rynku amerykańskim. Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  • charakterystyka rynku rolno-spożywczego USA,
  • strategie budowy wiarygodności produktu i sieci sprzedaży w USA,
  • potencjał handlowo-inwestycyjny Stanu Pensylwania,
  • wsparcie współpracy z polskimi przedsiębiorcami przez władze Stanu Pensylwania.

Spotkanie będzie znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy na temat działalności na rynku USA oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami administracji Stanu Pensylwania, która w najbliższym czasie planuje otwarcie biura reprezentacyjnego w Polsce.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres eksporter@kowr.gov.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca 2019 r.