9 edycja Międzynarodowego Forum Naukowo – Gospodarczego CHEMIKA EXPO 2018 pn. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BIOGOSPODARKI W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ – BARIERY I ROZWIĄZANIA za nami

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 roku odbyła się 9 edycja Międzynarodowego Forum Naukowo – Gospodarczego CHEMIKA EXPO 2018 pn. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BIOGOSPODARKI W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ – BARIERY I ROZWIĄZANIA. Jest to coroczny kongres branży chemicznej organizowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Tegoroczna edycja skupiła się wokół idei gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. gospodarki cyrkularnej) oraz najnowszych rozwiązań w obszarze recyklingu materiałów niebezpiecznych produkowanych z tworzyw sztucznych. Pierwszy dzień Forum odbył się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie. Podczas Chemiki Expo 2018 swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat podzielili specjaliści oraz praktycy z Polski i zagranicy, którzy zaprezentowali rozwiązania funkcjonujące w ich regionach. Forum swoją obecnością uświetnili także eksperci m.in. z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy zaprezentowali możliwości ubiegania się o dostępne fundusze dla firm i instytucji naukowych, których działalność związana jest z głównym tematem kongresu. W panelach dyskusyjnych wzięli udział i pomogli rozwiać wątpliwości przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Szczecin, czy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Częścią Forum były także licznie odbyte spotkania bilateralne, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm chemicznych i naukowcami. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było podpisanie umowy bilateralnej pomiędzy „Zieloną Chemią” a  Grodzieńskim Domem Nauki i Techniki w Grodnie (Białoruś).

Drugiego dnia Forum odbyła się wizyta studyjna w najnowocześniejszej obecnie w Europie spalarni odpadów komunalnych – Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Logistycznej w Szczecinie. W miejscu tym goście kongresu zapoznali się z metodami recyklingu odpadów komunalnych oraz odzyskiem materiałów, co pozwoliło poszerzyć wiedzę wokół głównego zagadnienia tegorocznej Edycji Chemiki, czyli gospodarki cyrkularnej.

Zdjęcia: Arch. Klastra