Bezpłatne szkolenia pn. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP w Warszawie

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP

Cele szkolenia to m.in.:
– zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH;
– zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP;
– zdobycie wiedzy na temat sporządzania karty charakterystyki;
– uporządkowanie wiedzy przez przedsiębiorców w zakresie obowiązującego ich prawa chemicznego;

Terminy najbliższych szkoleń to:

  • 26-27.03.2019r.
  • 28-29.03.2019r.
  • 7-8.05.2019r.
  • 9-10.05.2019r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szkolenie organizowane jest w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP, w związku z tym jest bezpłatne. Dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP.

http://www.reach-info.pl/szkolenia