PLATFORMA BIOPEN
Przyspieszenie i wsparcie rozwoju biznesu w sektorach Bio-Based i sektorach niższego szczebla.