Inwentaryzacja Klastrów w Polsce

Inwentaryzacja Klastrów w Polsce

W 2015 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przeprowadziła inwentaryzację klastrów w Polsce, która skoncentrowała się na ustaleniu stanu faktycznego liczebności funkcjonujących w kraju klastrów. PARP od 2005...