Coraz bliżej 5. Kongres Klastrów Polskich

V Kongres Klastrów Polskich odbędzie już 9-10 września 2019 w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, Warszawa jako wydarzenie towarzyszące Regional and Economic Diplomacy Summit, Poland 2019.

Tegoroczny temat przewodni Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych”? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy” ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Pobierz agendę V Kongresu Klastrów Polskich

Związek Klastry Polskie odpowiada także merytorycznie za przygotowanie pięciu paneli bloku biznes, podczas Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej http://regiosummit.pl/pl/, w tym sesji plenarnej z udziałem m.in. Ulli Engelmann, Head of Advanced Technologies, Clusters and Social Economy Unit, European Commission, oraz Antonio Novo, President, National Federation of Innovative Business Groups and Clusters.

Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno w V Kongresie Klastrów Polskich, który rozpocznie się już 9 września 2019 roku o godzinie 14:00, jak i w wydarzeniu głównym tj. Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Jak mogę się zarejestrować?

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzona jest jedna rejestracja, poprzez stronę: http://regiosummit.pl/

Więcej: https://5kongres.klastrypolskie.pl/