Dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.

Instrumenty wsparcia eksportu

Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym wspierana jest także ze środków krajowych m.in. poprzez refundację części wydatków poniesionych na realizacje poniższych działań promocyjnych:

  1. Branżowe projekty promocyjne,
  2. Przedsięwzięcia promocyjne,
  3. Wydawnictwa i materiały promocyjne,
  4. Certyfikaty wyrobów eksportowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu .

Zapraszamy do udziału w projekcie w 2020 r.