Bogdan Kępka

Bogdan Kępka

Long-term entrepreneur, clustering expert, specialization: organic farming, organic, regional and traditional food, eco-chemistry, ecological and natural cosmetics. pro-health tourism. An expert in the field of product, organizational and marketing innovations. A keen environmentalist, a fan of healthy living. In the Cluster is responsible for the development of the food and cosmetics platform.

(Polski) dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

(Polski) dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

(Polski) Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Kierownik Zakładu Ekonomii i Rachunkowości, praktyk z doświadczeniem w dziedzinie wspierania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wśród przedsiębiorców, koordynator wielu międzynarodowych projektów ekonomicznych.

(Polski) dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski

(Polski) dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski

(Polski) Nauczyciel akademicki w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie, naukowiec – praktyk w dziedzinie badania w otrzymywaniu nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych, realizator wielu projektów B+R i wdrożeń w przemyśle, hobbistycznie Mistrz Okręgowy w brydżu sportowym.

(Polski) dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.

(Polski) dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.

(Polski) Opiekun Platformy Opakowaniowej, Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie technologii namnażania drobnoustrojów probiotycznych, realizator wielu projektów na styku nauka – przemysł.

prof. eng. Zenon Tartakowski

prof. eng. Zenon Tartakowski

(Polski) Opiekun Platformy odzysku materiałów i energii, pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT w Szczecinie. Praktyk od lat zajmujący się problematyką zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych (recyklatów). Jako opiekun platformy zajmuje się projektami związanymi z odzyskiem materiałów i energii oraz gospodarką odpadami.

(Polski) Katarzyna Woźniak

(Polski) Katarzyna Woźniak

(Polski) Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.

Jerzy Ruszała PhD

Jerzy Ruszała PhD

Doctor of economic sciences, propagator of innovative activities in the business world and the local government sector. A long-term local government official in the Marshal Office of the West Pomeranian Voivodeship and a consultant in the development of entrepreneurship in the SME sector and NGOs. Passionate tourist and scout instructor.

(Polski) Marcin Krawczyk

(Polski) Marcin Krawczyk

(Polski) Pracuje w Klastrze jako koordynator projektów UE, nawiązuje współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania biznesowe dla przedsiębiorców. Z zamiłowania informatyk.

(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

(Polski) Sekretarz, długoletni przedsiębiorca prowadzący własną innowacyjną działalność gospodarczą związaną z mikroorganizmami przydatnymi do zastosowań w wielu dziedzinach życia, realizatorka kilku projektów technologicznych, z zamiłowania podróżniczka.

  • 1
  • 2