Firmy Klastra sięgają po środki unijne na badania i rozwój

Spieszymy z informacją że członkowie naszego Klastra, tj.firmy:

 • ESC SP. Z O.O
 • RADEX S.J,
 • MABO SP. Z O.O,
 • ZBIGNIEW ZUBALA PPH „EKODARPOL”

 

otrzymały dofinansowanie na działalność badawczą w ramach RPO WZP 2014-2020 Działanie 1.1. (Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18). W ramach niniejszego konkursu objęte dofinansowaniem ze środków unijnych są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem ich do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs dedykowany był następującym specjalizacjom:

 1. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. zaawansowane wyroby metalowe,
 3. produkty drzewno-meblarskie,
 4. opakowania przyjazne środowisku,
 5. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. multimodalny transport i logistyka,
 8. produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wartość globalna projektów badawczych członków naszego Klastra złożonych w ramach ww. konkursu wyniosła 15.282.999,51 zł, a wartość dofinansowania – 9.255.196,73 zł

Serdecznie gratulujemy!