Klaster „Zielona Chemia” na konferencji „Cluster Garden”

16 kwietnia 2018 roku w Warszawie Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” brało udział w zorganizowanej przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) Międzynarodowej Konferencji „Cluster Garden”. Spotkanie to zorganizowane zostało wraz partnerami projektu ClusterFY, które jest wspólnym przedsięwzięciem 8 regionów europejskich (Litwa – lider projektu, Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha – Hiszpania, Region Południowy Rumunii). Głównym celem tego projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

W czasie konferencji poruszono ważne dla Klastrów tematy dotyczące polityki klastrowej w krajach biorących udział w projekcie ClusterFY. Elementem dyskusji panelów eksperckich były historie sukcesów rozwoju (ang. success story) poszczególnych organizacji klastrowych i firm z nimi współpracujących oraz wymiana dobrych praktyk między uczestnikami konferencji. Klaster „Zielona Chemia” aktywnie uczestniczył w konferencji poprzez swój udział w panelach eksperckich, spotkaniach networkingowych oraz B2B.