Konferencja „Europejska Służba Wspierania Chemikaliów – Etap 2” w Brukseli

W imieniu Komisji Europejskiej DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚ), we współpracy z EASME (Agencja Wykonawcza ds. MŚP) i Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję „Europejska Służba Wspierania Chemikaliów – Etap 2”, która odbędzie się 27 września w Brukseli.

Wydarzenie to ujawni wyniki projektu – fazy 2 zleconego przez Komisję Europejską i skupi się na sposobach stymulowania i wykorzystywania odzysku gazów przemysłowych, jako alternatywy dla surowców kopalnych, w celu produkcji zrównoważonych (chemicznych) produktów.

Konferencja zgromadzi regionalne doświadczenia z „4 modelowych regionów demonstracyjnych” – Antwerpia (Belgia), Limburgia (Holandia), Łódź (Polska) i Warna (Bułgaria). Głównym celem konferencji będzie dyskusja na temat możliwości i wyzwań związanych z ponownym wykorzystaniem gazów przemysłowych oraz koncepcja Komisji Europejskiej, w jaki sposób polityka UE i finansowanie mogą wspierać inwestycje w regionach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Link do szczegółowych informacji oraz rejestracji: https://www.eventbrite.com/e/final-conference-of-european-sustainable-chemicals-support-service-phase-2-exploring-how-capturing-registration-48952514288