I Konferencja Naukowo-Techniczna „INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM”

I Konferencja Naukowo-Techniczna „INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, w odpowiedzi na aktualne wyzwania sektora chemicznego organizuje I Konferencję „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Konferencja ma na celu umożliwienie przedstawienia aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki. 

Zakres Konferencji obejmować będzie tematykę i projekty związane ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM , a także wszelkie aspekty innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesne systemy wspierające podstawową działalność.

Możliwe formy udziału: 
– wystąpienie konferencyjne (prezentacja 15-20 minut) nt. prac badawczych, projektów i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym;
– publikacja referatów w formie rozdziału w monografii (min. 20 tys. znaków);
– udział w roli słuchacza.

Więcej informacji TUTAJ