Kongres „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju”

Kongres „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju”

23 czerwca br. w Warszawie odbędzie się Kongres „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju” Najważniejszymi tematami Kongresu będą efekty działań funduszu EFS, kapitał dla rozwoju, budowanie relacji pomiędzy biznesem i nauką, rozwój społeczny i terytorialny, działania na rzecz innowacyjności gospodarki. Poruszone zostaną również niezwykle ważne w naszej ocenie kwestie, takie jak: budowanie struktur koordynacyjnych i sieciowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wypracowania, wdrożenia i upowszechnienia rozwiązań usprawniających wykorzystanie EFS.

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono przedstawicieli rządu, środowisk naukowych i badawczych, samorządów, biznesu.

Kongres Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju realizowany będzie w ramach konkursu dotacji na „Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020”, organizowanego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Organizator: Pracodawcy RP

Partnerzy merytoryczni:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

program: http://www.pracodawcyrp.pl/wydarzenia/kongres/program/
rejestracja: http://www.pracodawcyrp.pl/wydarzenia/kongres/rejestracja/
źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/