Krajowa Konferencja w Kazimierzu Dolnym

W dniach 17-18 września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pn. „System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce”. Celem konferencji było zaprezentowanie oceny stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi wraz z potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu przestrzennym w naszym kraju, jak też zaprezentowanie innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów organicznych i mineralnych na nawozy agroekologicznej użyteczności, jako zagadnień dużej ekologicznej, sanitarnej i gospodarczej wagi.

Prezentowane zagadnienia przyciągnęły do grodu nad Wisłą uznane autorytety z dziedziny gleboznawstwa czy uprawy roślin ze wszystkich wyższych uczelni rolniczych w kraju – m.in. z profesorami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie, czy też innych uczelni agrorolniczych w kraju. W konferencji brali również udział przedstawiciele świata biznesu (przedsiębiorcy), którzy mogli na bieżąco rozmawiać z naukowcami o ich doświadczeniach oraz problemach związanych nawożeniem gleb w Polsce.

Warto zauważyć, że do uczestnictwa w tej elitarnej konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia” ze Szczecina (Krajowy Klaster Kluczowy), którzy mogli szerokiej publiczności zaprezentować ich nowy produkt jakim jest koncepcja realizacji przez Klaster „Krajowego Programu Odkwaszania i Użyźniania Gleby”. To nowatorskie i innowacyjne podejście do zagadnień dotyczących wyjaławiania się gleby w Polsce oraz do poszukiwania rozwiązań w następujących obszarach tematycznych:

  • Regulacja odczynu pH gleby
  • Eliminowanie deficytu materii organicznej
  • Doradztwo i konsultacje rolnicze
  • Propagowanie badań gleby
  • Promowanie nowoczesnych produktów mających wpływ na poprawę jakości gleby
  • Współpraca z Partnerami Programu (instytucje badawcze, samorządy, producenci itp.)
  • Wsparcie finansowe – działania zmierzające do uruchomienia mechanizmów finansowania zabiegów odkwaszania i użyźniania gleby w Polsce

Ten wachlarz powyższych zagadnień posłużył do zainteresowania tymi tematami firm – członków Klastra, które już wyraziły swój akces w realizacji działań w tym programie, jak też zostały pozytywnie przyjęte przez przedstawicieli samorządów kilku gmin w Polsce. Dodatkowym elementem programu może być nawiązanie szerszej współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, celem realizacji wspólnych warsztatów tematycznych w tym zakresie dla rolników.

Zarząd Klastra Zielona Chemia liczy na szerszy oddźwięk tej nowej inicjatywy w Polsce i większe włączenie się firm – nie tylko członków Klastra, którzy produkują nawozy czy preparaty lub też wytwarzają inne rozwiązania technologiczne dla rolnictwa. Organizatorzy projektu liczą też na szeroką współpracę samorządów i lokalnych organizacji rolniczych, którym nie jest obca idea żyznych i plonodajnych ziem w Polsce.

Honorowy Patronat nad Konferencja objął Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.

JD