Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizatorem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Warszawa w dniach 9-10 września stanie się areną debaty nad kształtem skutecznej dyplomacji w nowoczesnym świecie – naznaczonym globalizacją, rewolucją informacyjną i pełnym wzajemnych wielosektorowych powiązań na poziomie społeczności lokalnych, biznesowych i naukowych. Akcent Szczytu zostanie postawiony na wymiar regionalny działań dyplomatycznych – to w nim istnieje duży potencjał dla kształtowania korzystnej pozycji Polski w międzynarodowych relacjach.

Ponad 100 panelistów reprezentujących różne środowiska i potrzeby będzie rozmawiać o najlepszych praktykach uprawiania dyplomacji na świecie, o nowych formach współpracy
i skutecznych kanałach dobrej dyplomacji w regionie. Służyć temu będą cztery sesje plenarne i panele dyskusyjne w trzech równoległych blokach: samorządowy, biznesowy i naukowy. Debatom towarzyszyć będą spotkania
w formacie B2B, seminaria eksperckie i warsztaty.

Podczas Szczytu odbędzie się sesja ministerialna z udziałem ministrów z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy, która będzie dotyczyć zagadnień dyplomacji ekonomicznej i promocji gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym będzie  V Kongres Klastrów Polskich „Dla siebie, czy dla innych?”.

– Wybór Warszawy jako miejsca spotkania o współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym nie jest przypadkowy. To właśnie Polska może się poszczycić na tym polu wartymi do odnotowania sukcesami m.in. jako inicjator utworzenia nowego instrumentu współpracy terytorialnej – Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – podkreśla Marcin Ociepa.

W roli współorganizatorów honorowych Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej wystąpią Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz instytucje z obszaru biznesu, nauki i samorządu, a także regiony zagraniczne: region Lombardia, Veneto, Galicja, Hauts-de-France oraz organizacje międzynarodowe – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejski Komitet Regionów (m.in. Zastępca Sekretarza Generalnego OECD – Ludger Schuknecht).

Szczegółowy program Szczytu, a także formularz rejestracyjny: http://regiosummit.pl/

źródło: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii-organizatorem-szczytu-dyplomacji-samorzadowej-i-ekonomicznej