Misja Bilateralna do Grodna (Białoruś) – 12-14.05.2019

Już po raz drugi Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zorganizował dla swoich członków misję gospodarczą do Grodna na Białorusi. W składzie delegacji reprezentującej Klaster znaleźli się członkowie reprezentujący Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz firmy z branży recyklingowej i biotechnologicznej. Współorganizatorem Misji po stronie Białoruskiej był Dom Nauki i Techniki w Grodnie oraz Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały.

Począwszy od 2017 roku białoruska gospodarka odnotowuje wzrost PKB. Oznacza on wyjście z długoletniej recesji, co dodatkowo potwierdzają dodatnia dynamika w produkcji przemysłowej, niska inflacja oraz stosunkowo wysoki stan rezerw walutowych. Polscy przedsiębiorcy wykazują co raz większe zainteresowanie ekspansją na rynki wschodnie.

Podpisana w 2017 roku umowa o współpracy pomiędzy Zachodniopomorskim Klastrem Chemicznym „Zielona Chemia” a Domem Nauki i Techniki w Grodnie umożliwia członkom klastra korzystanie z „parasola bezpieczeństwa” oraz wsparcia ze strony partnerów białoruskich.

W trakcie misji bilateralnej odbył się „ Okrągły stół” na którym omawiano współpracę pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały. W ramach tego spotkania Klaster zaprezentował również możliwości współpracy z białoruskimi partnerami w ramach Biotechnologicznej Otwartej Platformy Innowacji BIOPEN. Odbyły się również liczne spotkania networkingowe, na których polscy przedsiębiorcy omawiali z przedstawicielami białoruskich przedsiębiorstw między możliwości współpracy oraz udział w targach na Białorusi.

Misja Bilateralna do Grodna okazała się dużym sukcesem, a jej kontynuacją będzie spotkanie z białoruskimi przedsiębiorstwami w trakcie X Forum Naukowo  Gospodarczego ChemikaEXPO we wrześniu 2019 roku w Szczecinie.