Natural Fibertastic – przedstawia innowacje z MŚP dotyczące zastosowań włókien naturalnych i biokompozytów

Warsztaty Natural Fibertastic pokazały, jak można wykorzystać innowacyjną technologię włókien w gospodarce opartej na biologii. Program wydarzenia w Bergen op Zoom  był dostarczony uczestnikom na papierze wykonanym z resztek trawy. W ten sposób „produkt” gospodarki opartej na surowcach biologicznych został przedstawiony wszystkim uczestnikom. Warsztaty Natural Fibertastic charakteryzowały się produktywną atmosferą, interesującymi dyskusjami i wieloma innowacyjnymi koncepcjami z międzynarodowymi partnerami i uczestnikami z Belgii, Niemiec, Norwegii, Finlandii,  Estonii, Łotwy i Polski. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biobased Delta, REWIN, Brabancje Północną, Gminę Bergen op Zoom i Centrum Zastosowań Włókien Naturalnych we współpracy z projektem BioBase4SME w ramach INTERREG NEW. Biobased Delta jest partnerem w projekcie BIOPEN w ramach programu Horizon 2020 / BBI–JU.

Projekt BIOPEN, zaprezentowany przez Guglielmo Grosso (Innovation Consultant, CiaoTech Srl – PNO Innovation) ma na celu rozwój i zaprojektowanie europejskiej otwartej platformy innowacji. W ramach tej platformy mogą być identyfikowane nowe aplikacje i łańcuchy wartości dla produktów i technologii opartych na biotechnologii a tworzone partnerstwa dla innowacyjnych procesów i produktów są stymulowane i wspierane. Nowa platforma BIOPEN umożliwia po raz pierwszy prostą ścieżkę badawczą dla istotnych tematów, takich jak alternatywne aromaty z zielonych surowców do produkcji chemikaliów.

W czasie warsztatów Natural Fibertastic nacisk położono na wykorzystanie naturalnych włókien jako materiałów wykorzystywanych w wieloraki sposób m.in. w projektach budowlanych i infrastrukturalnych. Wydarzenie rozpoczęło się od wycieczki po kilku znaczących „bio-bazach” w regionie Delty. Równolegle odbywały się dyskusje, w czasie których eksperci ze wszystkich regionów omawiali ostatnie postępy w przekształcaniu odpadów w cukry i wreszcie w związki aromatyczne. Następnie na sesji plenarnej przedstawiono kilka prezentacji związanych z gospodarką cyrkularną i opartą na biologii. Program plenarny zawierał wiele praktycznych przykładów i doświadczeń z MŚP.