Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 21 czerwca br. na zaproszenie pana posła Macieja Masłowskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Krajowy Klaster Kluczowy Zielona Chemia uczestniczył w  posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Klastrowej.

Temat wiodący posiedzenia zespołu brzmiał:  „Krajowe Klastry Kluczowe – potencjał gospodarczy kraju. Teraźniejszość i przyszłość.”

Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” reprezentowany był przez członka zarządu Pana Przemysława Wojdyła.