Prezes Klastra „Zielona Chemia” powołany do zespołu branżowego ds. biotechnologicznych i badań

Prezes Klastra „Zielona Chemia” powołany do zespołu branżowego ds. biotechnologicznych i badań

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin , Prezes naszego Klastra, Pan Jacek Drożdżal, został powołany do zespołu branżowego ds. biotechnologicznych i badań, współpracującego z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Szczecin. Zespół spełnia funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Miasta Szczecina.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji!