Prof. Zenon Tartakowski o projekcie R4R

Zenon_Tartakowski

Prof. Zenon Tartakowski od lat zajmuje się problematyką zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych (recyklatów). Dużo czasu i energii poświęca na badanie tego zagadnienia od strony praktycznej. Współpracuje z szeregiem zakładów, które zajmują się przetwarzaniem tworzyw i odpadów, organizuje konferencje i seminaria, na które zaprasza ekspertów z całej Polski. Jak sam mówi, zna wszystkie wysypiska odpadów w regionie. Pytany o wyzwania w tej dziedzinie odpowiada, że nie jest sztuką przetwarzać materiały nowe i pierwotne – problemem jest przetwarzanie materiałów, które już były przetwarzane.
Prof. Zenon Tartakowski pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prof. Zenon Tartakowski o projekcie R4R:

„Ważnym efektem udziału w projekcie R4R jest stworzenie swego rodzaju mapy naszego regionu, na której widać kto, gdzie i jakimi zasobami dysponuje i czego potrzebuje. Przecież to, co dla jednej firmy jest bezużyteczne, dla innej może być surowcem. Wniosek jest taki, że warto ze sobą współdziałać zamiast traktować się jak konkurencję. Taką postawę często obserwowaliśmy u zagranicznych uczestników projektu.

Formuła R4R skoncentrowana na współpracy między regionami pozwoliła uniknąć rozmycia się tematów w skali ogólnopolskiej. Dotychczas nikt na Pomorzu Zachodnim nie myślał o tym, żeby poznać się z firmami i regionami z zachodu Europy. Nie mieliśmy przez to punktu odniesienia w stosunku do innych. Dzięki udziałowi w R4R zobaczyliśmy jaka jest nasza siła. Dobrze rozpoznaliśmy też tematykę wykorzystania odpadów na Pomorzu Zachodnim. Czy uda się wykorzystać te doświadczenia? Wiele zależeć będzie od postępowania decydentów w samorządach i firmach. Dobrze byłoby, gdyby udało się raz na kwartał zorganizować spotkanie firm i instytucji zaangażowanych w tematykę odpadów. Ich przedstawiciele wiedzieliby co się u kogo dzieje. Dobrą okazją do takich spotkań są platformy Klastra Zielona Chemia.

Z pozycji nauczyciela akademickiego dodam, że w ciągu ostatnich trzech lat w związku R4R powstało na ZUT osiem prac dyplomowych.”