Agnieszka Korpal

Kierownik Biura Klastra
Agnieszka Korpal

Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się współpracą pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorcami, koordynator i animator działań biura Klastra.