dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski

Opiekun Platformy Biogospodarki
dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski

Opiekun Platformy Biogospodarki, nauczyciel akademicki w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie, naukowiec – praktyk w dziedzinie badania w otrzymywaniu nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych, realizator wielu projektów B+R i wdrożeń w przemyśle, hobbistycznie Mistrz Okręgowy w brydżu sportowym.