Jacek Drożdżal

Prezes Zarządu
Jacek Drożdżal

Od ponad 10 lat animator i praktyk klasteringu w Polsce, animator i
kierownik projektów na styku nauki i biznesu. Reprezentuje Klaster w gremiach krajowych i
międzynarodowych oraz promuje działania Klastra, jak też pozyskuje finansowanie oraz współpracę
międzynarodową dla firm.