Jacek Drożdżal

Prezes Zarządu
Jacek Drożdżal

Już 10 lat zarządza Klastrem oraz animuje nowe projekty biznesowe. Reprezentuje Klaster w gremiach krajowych oraz promuje firmy Klastra na konferencjach i forach…