Katarzyna Woźniak

Wolontariuszka
Katarzyna Woźniak

Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.