dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

Ekspert w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw
dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Kierownik Zakładu Ekonomii i Rachunkowości, praktyk z doświadczeniem w dziedzinie wspierania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wśród przedsiębiorców, koordynator wielu międzynarodowych projektów ekonomicznych.