dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.

Opiekun Platformy Opakowaniowej
dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.

Opiekun Platformy Opakowaniowej, Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie technologii namnażania drobnoustrojów probiotycznych, realizator wielu projektów na styku nauka – przemysł.