Sonia Hiller

Asystentka Prezesa Zarządu
Sonia Hiller

Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się koordynacją prac zarządu Klastra, animatorka oraz organizatorka działań i event’ów w Klastrze na styku nauka – przemysł.