BIOBESTicide H2020

BIOBESTicide H2020

 

 

BIOBESTicide (BIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management plan) to
europejski project fundowany przez HORIZON2020 – program BBI JU. Konsorcjum 10 partnerów z
całej Europy przez okres trzech lat ma za zadanie stwierdzić poprawność oraz zademonstrować
produkcję efektywnego oraz opłacalnego biopestycydu. Wykazanie jego skuteczności zostanie
przeprowadzone na bazie innowacyjnego i organicznego łańcuchu wartości rozpoczynającym się od
waloryzacji zrównoważonej biomasy, tj. pulpy buraczanej oraz melasy cukrowej, i będzie
wykorzystywać właściwości lęgniowców Pythium oligandrum odmiany l-5180 aby podnieść
wydajność naturalnego mechanizmu obronnego roślin, a wszystko to w celu wyprodukowania
wysokowydajnego i przyjaznego środowisku biopestycydu do ochrony plantacji winorośli.

 

 

 

 

BIOVITIS, koordynator projektu, opracował na poziomie laboratoryjnym (TRL4) efektywną metodę
biokontroli grupy najpoważniejszych chorób dotykających pni winorośli, GTDs (Grapevine Trunk
Diseases). System ochrony oparty o lęgniowce Pythium oligandrum odmiany l-5180 polega na
zaaplikowaniu ich w optymalnym momencie i w odpowiedniej dawce. Lęgniowce kolonizują wówczas
korzenie winorośli i stymulują naturalne mechanizmy obronne rośliny przeciwko GTDs, zapewniając
ochronę na poziomie od 40% do 60%.
Projekt BIOBESTicide jest odpowiedzią na podnoszące się zapotrzebowanie na innowacyjne
rozwiązania w sferze środków ochrony roślin. Technologia ta zostanie zaaplikowana w obiekcie
demonstracyjnym, który może wyprodukować więcej niż 10 ton wysokiej jakości biopestycydu
opartego na lęgniowcach rocznie (TRL7).

.

Projekt BIOBESTicide zatwierdzi wydajność gotowego produktu na różnych obszarach geograficznych.
Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu zarówno ze względu na zdrowie, jak i środowisko, w każdym
kraju europejskim złożona zostanie pełna dokumentacja dotycząca zatwierdzenia lęgniowca Pythium
oligandrum odmiany l-5180.