BiOPEN H2020

BiOPEN H2020

Celem projektu BiOpen jest stworzenie i utrzymanie otwartej platformy innowacji, obejmującej przemysł, centra badawcze oraz uniwersytety. Wszyscy interesariusze będą mogli dzielić się wiedzą i stymulować wspólny rozwój nowych produktów i rozwiązań na rynkach opartych na bioprzemyśle.

BiOpen nie jest kolejną bazą matchmakingową, ale aktywnie zarządzaną platformą, wypełnioną odpowiednimi informacjami na temat możliwości finansowania oraz wyszukiwania informacji dotyczących patentów bioprzemysłowych,  literatury i innych zasobów wiedzy z otwartym dostępem. Partnerzy projektu będą definiować i kompletować ekosystemy prywatnych firm i organizacji publicznych w ramach bioprzemysłowych łańcuchów wartości. Dzięki klastrom zaangażowanym w projekt, staną się one siecią sieci, obejmującą całą Europę, a także zewnętrzne stowarzyszenia i sektory.

BiOpen dostarczy do biooprzemysłowej społeczności w Europie bardzo potrzebne narzędzia do tworzenia innowacji w ramach łańcuchów wartości, gromadzenia wiedzy na temat procesów i projektów bioprzemysłowych oraz tworzenia nowych partnerstw na rzecz innowacji.

Więcej o projekcie na stronie //www.biopen-project.eu/