CORNET – SubWEX

CORNET – SubWEX

CORNET – SubWEX – Woda w stanie podkrytycznym jako „zielony” rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji roślin

Tematyka projektu skoncentrowana jest na nowej, „zielonej” przyjaznej dla środowiska naturalnego technologii ekstrakcji z lignocelulozowanych materiałów wyjściowych substancji o wysokiej wartości dodanej. Zastosowanie wody w stanie podkrytycznych jako rozpuszczalnika umożliwia wyeliminowanie z procesu ekstrakcji uciążliwych dla środowiska substancji chemicznych, w tym kwasów, zasad czy rozpuszczalników organicznych. Metoda stwarza nowe perspektywy w produkcji ulepszonych, jak również uzyskania całkowicie nowej jakości ekstraktów, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle gospodarczym, kosmetycznym, farmacji, fitoterapii.

Partnerzy:
PTS Niemcy, CELABOR Belgia, PTS-PTI Niemcy, PTS-IZP Niemcy, CBIMO ZUT Polska

Firmy klastra zaangażowane w projekt:
Ekopak Plus Sp. z.o.o., PPH fleisch mannschaft Polska Sp. z o.o., Nobiles Polska Barbara Chlipała, Radex S.A. s.k.a., Resko Sp. z o.o., PW Apis Sp. j.

http://www.cornet-subwex.eu/