COSME – Natureef

COSME – Natureef

MISJA GOSPODARCZA – FILIPINY

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w misji gospodarczej na Filipiny, organizowanej w dniach 11 – 18 września br. Udział w wydarzeniu jest dofinansowany w ramach projektu Natureef, w którym uczestniczy nasz klaster. Celem projektu jest wsparcie wyjścia firm klastra na rynki pozaeuropejskie. Jednym z kierunków na którym skupiony jest projekt są Filipiny – kraj o dużym (7%) wzroście PKB chętnie witający inwestorów lub podmioty szukające partnerów gospodarczych, w ostatnich latach szczególnie otarty na Europę.

Zainteresowanie kapitałem zagranicznym na Filipinach jest poważne, o czym świadczy zaangażowanie administracji państwowej – w spotkaniach najczęściej uczestniczą uczestnicy szczebla ministerialnego. Stworzono też wiele narzędzi ułatwiających poszukiwanie partnerów gospodarczych. Możliwe jest skorzystanie z tamtejszego biura obsługi inwestorów (BOI) – w tym celu firmy klastra mogą przekazać informacje jakich partnerów poszukują i co chcą zaoferować na rynku filipińskim. Klaster pomoże w utworzeniu profilu i wprowadzenia go do bazy danych.

Europejska Izba Gospodarcza na Filipinach wykonała dla projektu Natureef badanie rynku dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych Filipin zawierające między innymi informacje o odnośnych przepisach oraz listę filipińskich przedsiębiorstw działających w tej branży. Pełny tekst badania dostępny TUTAJ

Informacje o konferencjach i imprezach targowych odbywających się na Filipinach można uzyskać TUTAJ

Projekt Natureef posiada swojego ambasadora na Filipinach – osobę o szerokich kontaktach, której zadaniem jest pomoc w poszukiwaniu partnerów, organizowanie spotkań roboczych i opieka nad podmiotami, które w ramach projektu zdecydowały się na próbę wejścia na rynek filipiński.

Gorąco zachęcamy do udziału w organizowanej przez nas misji – zainteresowane firmy prosimy o kontakt z panią Jaśminą Solecką jasmina@zielonachemia.eu tel. 605 488 487

Celem Europejskiego, Strategicznego Partnerstwa Klastrów NATUREEF jest stworzenie i implementacja jednolitej strategii promującej współpracę pomiędzy różnymi sektorami gospodarki i wspomaganie internacjonalizacji MŚP poprzez mentoring i upowszechnianie ich innowacyjnych technologii.

Głównym zadaniem NATUREEF jest intensyfikacja współpracy klastrów z przedstawicielami biznesu skupionymi w organizacjach będących partnerami w projekcie w celu utworzenia wiodącego partnerstwa w zakresie międzynarodowej współpracy klastrów dotyczącej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Grupa europejskich klastrów: Femac (Hiszpania), Green Chemistry (Polska), Inbiom (Dania), Agrocluster (Portugalia), CREA (Czechy), Végépolys (Francja), Green Synergy (Bułgaria) i Innoskart (Węgry) – połączyła siły aby sprostać nowym wyzwaniom w obszarze ochrony zasobów naturalnych, poprzez stworzenie możliwości wyjścia na rynki pozaeuropejskie dla MŚP. Projekt usprawni również komunikację i współpracę organizacji badawczo – rozwojowych z podmiotami z krajów trzecich.

Docelowe kraje:

Chile

Chiny

Filipiny

Kolumbia

Meksyk

Peru

Więcej o projekcie NATUREEF tutaj: http://www.natureef.eu