Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleby

Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleby

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest inicjatorem i koordynatorem Krajowego Programu Odkwaszania i Użyźniania Gleby.

Przesłanki zainicjowania programu:

 • Postępująca degradacja gleb użytkowanych rolniczo w Polsce związana z zakwaszeniem, wadliwą gospodarką i zarządzaniem węglem organicznym oraz mineralnymi składnikami pokarmowymi roślin.
 • Słaba świadomość wśród rolników nowoczesnych produktów mających wpływ na poprawę jakości gleby.
 • Zapotrzebowanie na wszelkie inicjatywy edukacyjne wspierające podejmowanie decyzji przez rolników.
 • Promowanie prawidłowych zachowań związanych z nowoczesnym gospodarowaniem i dbałością o utrzymanie właściwej jakości gleby.
 • Konieczność uruchomienia mechanizmów finansowania zabiegów odkwaszania i użyźniania gleby przez instytucje decyzyjne.

 

Podstawowe zadania do realizacji w ramach programu:

 • Regulacja odczynu pH gleby.
 • Eliminowanie deficytu materii organicznej.
 • Doradztwo i konsultacje rolnicze.
 • Propagowanie badań gleby.
 • Promowanie nowoczesnych produktów mających wpływ na poprawę jakości gleby.
 • Współpraca z Partnerami Programu (instytucje badawcze, producenci itp.).
 • Wsparcie finansowe – działania zmierzające do uruchomienia mechanizmów finansowania zabiegów odkwaszania i użyźniania gleby.

 

Rada konsultacyjna Krajowego Programu Odkwaszania i Użyźniania Gleby:

 • Prof. dr hab. inż. Jan Siuta
 • Prof. dr hab. Barbara Gworek
 • Prof. dr hab. Tadeusz Filipek
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

 

Koncepcja prezentowana w ramach krajowej konferencji naukowej „System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce” do pobrania >>>TUTAJ.

Zapraszamy do współpracy!