R4R – Chemical Regions for Resource Efficiency

R4R – Chemical Regions for Resource Efficiency

R4R – Chemical Regions for Resource Efficiency – Efektywne zarządzanie zasobami w regionach chemicznych: poprawa badań i współpracy w zakresie lepszego wykorzystania zasobów i efektywności energetycznej w branży chemicznej

Inicjatywa R4R wynika i jest ściśle zintegrowana z działalnością Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie strategii dla regionów uczestniczących w projekcie w zakresie zwiększenia wykorzystania efektywności zasobów i energii w branży chemicznej. Działania projektu powinny posłużyć do dalszego wzmocnienia badań i innowacji oraz działań prowadzonych przez Radę Europejską dla przemysłu chemicznego (CEFIC).

IMG_1503

Partnerzy:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Business Region Goteborg AB, Stichting Public Private Partnership-ISPT, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Green Chemistry Campus B.V.,  Van Gansewinkel Groep B.V., Nederlandse Organisatsie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, Fundacion CIRCE – Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos, West Pomeranian Chemical Cluster “Green Chemistry”, Ciaotech Srl, the European Chemical Industry Council, AISBL, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, Bayer Technology Services GmbH, Chalmers Univeristy of Technology, Technical University of Dortmund, Project Management Jülich, N.V. REWIN West-Brabant, Stichting Avans, Avans University of Applied Sciences,  Borealis Sverige AB, Ineos Sverige AB, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7pr flaga_eu