Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP został utworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu prowadzenia działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie wymogów rozporządzeń REACH oraz CLP. Punkt prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla krajowych przedsiębiorstw bezpłatnie, w zakresie, określonym w umowie zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a The Quality of Life. Do podstawowych zadań Punktu należy działalność usługowa z zakresu REACH i CLP prowadzona dla firm zainteresowanych tą tematyką oraz usługi w zakresie doradztwa i bezpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania drogą e-mailową i telefonicznie.

PUNKT KONSULTACYJNY DS. REACH I CLP

The Quality of Life

Obrońców Getta 22/2

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 731 108 908
Tel. 731 108 208
Fax. 22 266 01 82

www.reach-info.pl

pytanie@reach-info.pl