Rusza III nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) informuje, iż rusza III nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

PMT to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia wybranych poza unijnych rynkach dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię.

 W ramach projektu PMT przedsiębiorca  otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

  • 3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje)
  • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji
  • 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym (dokumentacja konkursowa projektu https://pmt.trade.gov.pl/pl w zakładce o projekcie)
  • na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju
  • wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami.

 III nabór wniosków będzie się skupiał na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kenii.

 Ważne daty PMT w 2018 r.:

  • Do 9 listopada trwa nabór na rynki: Chiny, Japonia, Wietnam
  • 15 listopada  seminarium otwierające nabór na rynki ZEA i Kenii
  • 5 grudnia  spotkanie podsumowujące pierwszy rok PMT

Składanie wniosków i rejestracja na seminaria przez stronę https://soe.paih.gov.pl/

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową projektu na stronie  https://pmt.trade.gov.pl/pl