Ruszył nabór wniosków o przyznanie marki Zrobione w Szczecinie

Do 31 marca br. przyjmowane będą propozycje produktów bądź usług, które budują pozytywny wizerunek Miasta.

O marce Zrobione w Szczecinie

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek Miasta. Jej celem jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych realizowanych na terenie Szczecina. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tytułu jej przyznania żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana marka, będzie miał możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz będzie mógł zamieścić logotyp marki w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych.

Kryteria przyznania marki

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia.

Marka przyznawana będzie dwa razy do roku (w edycji wiosennej i jesiennej) w dwóch kategoriach:

– dla produktów w liczbie do 10 rocznie;

– dla usług w liczbie do 10 rocznie.

Gdzie złożyć wniosek

Warunkiem ubiegania się o przyznanie marki jest złożenie wniosku w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.