Rynek duński dla zachodniopomorskich firm-warsztaty z praktykami

Dania jest największym, zaraz po Niemczech, inwestorem zagranicznym w Województwie Zachodniopomorskim. Okolicznością, która z pewnością ma duży wpływ na rozwój współpracy gospodarczej, jest krzyżowanie się na naszym terenie międzynarodowych połączeń komunikacyjnych. Szczecin jest najbliższym dużym polskim miastem zachodniej i północnej Europy.

Duńczycy słyną z wysokiej kultury pracy. Warunki płacowe oraz zatrudnieniowe obowiązujące na duńskim rynku pracy zwykle są regulowane na gruncie umów zbiorowych zawieranych poprzez związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców. To jest właśnie przyczyna, dla której w Danii nie została ustalona płaca minimalna.

W Danii nie ma jednolitego aktu prawnego – kodeksu pracy w rozumieniu prawa polskiego, który  regulowałby relacje między pracodawcami i pracownikami wszystkich grup zawodowych. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika regulują układy zbiorowe w poszczególnych branżach.

Warto wiedzieć, iż związki zawodowe stanowią ważny element kontroli rynku pracy. Rejestr zagranicznych usługodawców (RUT) umożliwia każdemu posiadaczowi internetu pozyskanie informacji na temat tego w jakim mieście i pod jakim adresem nasza firma świadczyć będzie usługi. Nasza działalność będzie więc podlegać kontroli nie tylko ze strony inspekcji pracy czy urzędu skarbowego, ale również związki zawodowe będą żądały od nas informacji na temat warunków pracy i płacy naszych pracowników.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (COIE) serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu pn. „Rynek duński dla zachodniopomorskich firm – warsztaty z praktykami”, które odbędzie się 18 września 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00.

O miejscu spotkania oraz rozpoczęciu rejestracji COIE poinformuje Państwa już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia strony COIE >> www.coi.wzp.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Co to jest rejestr RUT?
• Jaka jest rola związków zawodowych i ich uprawnienia?
• Gdzie znaleźć informacje o wymaganych minimalnych stawkach godzinowych w danej branży?
• Gdzie szukać zleceń?
• Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym partnerem?
• Jak odzyskać długi?

Prelegenci:
• Søren Lange Nielsen – wieloletni ekspert Duńskiego Stowarzyszenia Firm Budowlanych (DANSK BYGGERI).
• Monika Czuper-Szkudlarek –  prawnik polsko-duński.
• Przedstawiciele środowiska biznesowego – Historie sukcesów i porażek zachodniopomorskich firm na rynku duńskim.

źródło: http://www.coi.wzp.pl/region-2/aktualnosci/rynek-dunski-dla-zachodniopomorskich-firm-warsztaty-z-praktykami

Jerzy Ruszała