SmartCHEM Summit 2018 – Innowacje i nowe rozwiązania biznesowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym i ekologicznym

Ogłoszenie

 SmartCHEM Summit 2018 – Innowacje i nowe rozwiązania biznesowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym i ekologicznym

 WARSZTATY HACKATON / BIOPEN – tabele tematyczne do dyskusji na temat zrównoważonej biogospodarki

 

Szczyt SmartCHEM 2018 dostarcza informacji na temat innowacji w produkcji opartej na surowcach biologicznych i rozwiązań do tworzenia nowych firm. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 roku w Visitor and Innovation Centre Joki w Turku (Finlandia). Wydarzenie skupia główne międzynarodowe firmy, start-up’y i uniwersytety z Finlandii i Europy oraz oferuje możliwości dzielenia się wiedzą i innowacjami w sektorze opartym na surowcach pochodzenia biologicznego.

Szczyt SmartCHEM 2018 jest organizowany przez Turku Business Region, Smart Chemistry Park. Wydarzenie jest częścią Zielonego Tygodnia UE oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym SHIFT Business Festival 2018.

Smart Chemistry Park jest partnerem projektu BIOPEN Horizon 2020 / BBI-JU. W ten sposób projekt BIOPEN wraz z IBC Finland organizuje mini Hackathon natychmiast po wydarzeniu na szczycie SmartCHEM, na którym wszyscy uczestnicy seminarium mogą dyskutować na temat wyzwań związanych z produkcją opartą na surowcach pochodzenia biologicznego.

Szczyt SmartCHEM 2018 zostanie otwarty przez różne prezentacje dużych i małych firm z branży biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym. Na różne sposoby prelegenci opisują nowe modele biznesowe dla gospodarek o obiegu zamkniętym i opartych na badaniach biologicznych oraz jak budować gospodarkę ekologiczną i obiegową. Po południu odbywa się minihackaton, w którym omawiane są różne tematy, takie jak „Biochemikalia z surowców drewnopochodnych” lub „Bio rozwiązania do obróbki powierzchniowej”. Każdy stół będzie miał lidera dyskusji, który zbierze wszystkie pomysły. Wieczorem organizowane jest spotkanie dla uczestników SmartCHEM w Aboa Vetus Ars Nova (Itäinen Rantakatu 4-6).

Więcej informacji na temat programu i rejestracji można znaleźć na stronie: https://www.lyyti.fi/reg/SmartCHEMsummit2018

 


Projekt BiOPEN jest projektem CSA finansowanym w ramach BBI JU i koordynowanym przez Ciaotech, Włochy. Konsorcjum obejmuje 9 partnerów z siedmiu krajów UE (Włochy, Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Holandia i Polska) i jest wysoce wyspecjalizowane w branży opartej na surowcach pochodzenia biologicznego. Obejmuje pięć europejskich klastrów opartych na biologii (Klaster Bioekonomii, Delta Biobased, CLIB2021, Smart Chemistry Park zarządzany przez Turku Science Park, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”), trzy otwarte firmy eksperckie w dziedzinie innowacji (Ciaotech, Europe Unlimited, Innovation Engineering), oraz jedno centrum badawcze (National Technical University of Athens).

Partnerzy projektu docierają do dużej liczby interesariuszy i aktywnie angażują ich w warsztaty, bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu partnerów do współpracy lub współfinansowanie i kojarzenie online. Przedstawią również pięć perspektywicznych badań dotyczących nowych produktów i rynków opartych na produktach biologicznych, obejmujących zarówno sektory niższego szczebla, jak i właścicieli marek. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze wspólnego przedsięwzięcia „Bio Based Industries” w ramach programu badawczo-innowacyjnego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 745719.

 

Klaster Bioekonomii, Niemcy

Kontakt: Steffen Ullmann MA, steffen.ullmann@bioeconomy.de (www.bioeconomy.de)

 

Biobased Delta, Holandia

Kontakt: Dr. Ir. Willem Sederel, willem.sederel@biobaseddelta.nl (www.biobaseddelta.nl)

 

Ciaotech, Włochy (Koordynator)

Kontaktt: Patrizia Circelli, p.circelli@ciaotech.com (www.ciaotech.com)

 

CLIB2021, Niemcy,  sieć kompetencji w zakresie biotechnologii przemysłowej z silną bazą w niemieckim kraju związkowym NRW oraz rozbudowaną siecią krajową i międzynarodową. Klaster skupia około 100 członków ze środowisk akademickich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu chemicznego.

Kontakt: Dr. Sarah Refai, refai@clib2021.de (www.clib2021.com)

 

Europe Unlimited, Belgia

Kontakt: Youssef Sabbah, youssef@e-unlimited.com (www.e-unlimited.com)

 

Innovation Engineering, Włochy

Kontakt: Valeria Marino, v.marino@innovationengineering.eu (www.innovationengineering.eu)

 

National Technical University of Athens (NTUA), Grecja

Kontakt: Prof Antonios Kokosis, akokossis@mail.ntua.gr (ipsen.ntua.gr)

 

Smart Chemistry Park, Turku Science Park Ltd, Finland, to platforma innowacyjna i klaster dla startupów i MŚP w dziedzinie chemii procesowej i technologii. Smart Chemistry Park zarządzany przez Turku Science Park Ltd. Oferuje firmom bio-laboratoryjnym laboratoryjnym, pilotażowym i biurowym, a także szeroką sieć z przemysłem, uniwersytetami i sektorem publicznym. Lokalny klaster ma około 30 interesariuszy, a krajowa sieć obejmuje ich ponad 100.

Kontakt: Reeta Huhtinen, reeta.huhtinen@turkubusinessregion.com (http://www.smartchemistrypark.com; http://www.turkubusinessregion.com)

Stowarzyszenie Zachodnopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia”, Polska

Kontakt: Marcin Krawczyk, marcin@zielonachemia.eu (www.zielonachemia.eu)

 

Logosy