Spotkanie Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju

Spotkanie Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju

5 maja 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie Krajowych Klastrów Kluczowych. Spotkanie dotyczyło powołania Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 Urzędów Marszałkowskich oraz 16 Krajowych Klastrów Kluczowych, w tym także przedstawiciele Klastra Zielona Chemia. Główny zakres tematyczny poruszany na spotkaniu to przede wszystkim omówienie założeń polityki klastrowej, organizacja i działalność Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej oraz organizacja Rady Krajowych Klastrów Kluczowych.

Więcej informacji TUTAJ