Startuje Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to program szkoleniowo-doradczy, kierowany do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej. Oferuje nie tylko program szkoleniowy w postaci comiesięcznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne), ale przede wszystkim wsparcie doradcy i eksperta tematycznego dedykowanych Twojej firmie w okresie realizacji całego cyklu AMI bezpośrednio w siedzibie Twojej firmy lub w formie kontaktu zdalnego – aż 170 godzin! Jest to autorski program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Do udziału w Akademii Menadżera Innowacji PARP zaprasza 3-osobowe zespoły gotowe na opracowanie planu wdrożenia zmian przy bezpośrednim wsparciu dedykowanego doradcy i eksperta tematycznego. Plan wdrożenia zmian ma na celu stworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub procesu prowadzącego do zwiększenia efektywności pracy w firmie, oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Program Akademii Menadżera Innowacji realizowany jest równolegle w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa odbywa się podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów (piątki i soboty)podczas, których uczestnicy biorą udział w wykładach (część teoretyczna) i warsztatach (część praktyczna). Proces szkoleniowy odbywa się w dużej części w formie prac zespołów roboczych (maksymalnie 20-osobowych), gdzie dochodzi do nieustannej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych firm.

Część doradcza realizowana jest bezpośrednio w siedzibach firm, gdzie uczestnicy przekładają uzyskaną wiedzę teoretyczną na praktykę funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa w obszarze wdrażania innowacji. Każda firma, biorąca udział w Akademii Menadżera Innowacji uzyskuje wsparcie dedykowanego doradcy oraz maksymalnie dwóch ekspertów tematycznych. Doradca współpracuje z firmą i delegowanymi pracownikami uczestniczącymi w Akademii Menadżera Innowacji przez cały czas, w którym świadczone są usługi szkoleniowe i doradcze (ok. 7 miesięcy).

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat Akademii, dokumenty i wnioski znajdują się >>> TUTAJ

Żródło: portal power.parp.gov.pl