Szkolenie: „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – skuteczne procedury, odpowiedzialność pracodawcy”

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego –

Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy  – skuteczne procedury, odpowiedzialność pracodawcy”

TERMIN: 

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 października 2018 r., w godz. 9.00 – 15.30, w siedzibie ZSRG – SCP, przy ul. Kolumba 86, w sali 136, na parterze.

TRENER:

Szkolenie poprowadzi Pan dr Sławomir Driczinski – adiunkt w Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Przeszło dwudziestoletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych. Były kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i bhp. Od 1998 r., samodzielny konsultant prawno -personalny (działalność gospodarcza). Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i poradnikowym (w tym współautor wiodącego komentarza do Kodeksu pracy).

ODBIORCY:    Na szkolenie zapraszamy właścicieli i pracowników firm prowadzących działalność na terenie miasta Szczecina. Szkolenie ma na celu przedstawienie ochrony prawnej przed zjawiskami mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, a także stworzenie uczestnikom możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i wzajemnych kontaktów.

CELE SZKOLENIA:

  • Poznanie  trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk jak mobbing i dyskryminacja
  • Poznanie przyczyn mobbingu i dyskryminacji
  • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
  • Wykształcenie praktycznych umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing
  • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla organizacji
  • zapoznanie się z wybranym Orzecznictwem z zakresu mobbingu i dyskryminacji.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

UWAGA:  Liczba miejsc jest ograniczona!   Maksymalnie możemy przyjąć dwie osoby z firmy!

Na szkolenie przyjmujemy tylko firmy mające swoja siedzibę w Szczecinie.

ZGŁOSZENIA:  Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:  szkolenia@zsrg.szczecin.pl,  do dnia 19.10.2018 r., do godz. 12.00  

Program i formularz zgłoszeniowy dostępne są >>> TUTAJ