Szkolenie pt. „Istota prawidłowej realizacji projektu – jak uniknąć korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Już pod koniec czerwca odbędą się warsztaty szkoleniowe pod tytułem „Istota prawidłowej realizacji projektu – jak uniknąć korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy 27.06.2019 o godzinie 9:00 w Poznaniu.
GRUPA DOCELOWA: Warsztat kierowany jest do firm, które rozliczają lub będą rozliczały projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz chcą minimalizować ryzyko popełnienia błędu lub napotkały już na trudności, mogące doprowadzić do nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczenia projektu. Na warsztat zapraszamy kadrę zarządczą, osoby odpowiedzialne na realizację projektów, członków zespołów projektowych.

CEL WARSZTATU: Przedstawienie aktualnych wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu. Przeprowadzenie przez kluczowe etapy realizacji projektu z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów prowadzących do nałożenia korekt finansowych. Nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności unikania pułapek w obowiązujących przepisach i regulacjach w perspektywie 2014-2020.

CENA: 290 PLN (szkolenie, materiały szkoleniowe, obiad, bufet kawowy), jednak dla członków Klastra Zielona Chemia koszt wynosi 90 PLN

Możliwość zapisania dwóch osób z jednej firmy, bez konieczności dodatkowej opłaty

MIEJSCE: ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań,  I piętro, Sala Konferencyjna

ZAPISY: do 25.06.2019 poprzez formularz zgłoszeniowy, lub telefonicznie.