V Kongres Klastrów Polskich

Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno w V Kongresie Klastrów Polskich, który rozpocznie się już 9 września o godzinie 14:00), jak i w wydarzeniu głównym tj. Szczycie REDS, który otwiera Pan Premier Mateusz Morawiecki (program wydarzenia: http://regiosummit.pl/pl/).Szczyt REDS o godzinie 9:30, gdzie wspólna rejestracja uczestników będzie od godziny 8:30.

Prezes Związku Klastry Polskie, będzie prowadził podczas Szczytu REDS2019 sesję plenarną, a wcześniej jako jeden z inicjatorów podpisywać będzie akt założycielski European Clusters Alliance.

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit 2019, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, stąd jest prowadzona wspólna rejestracja poprzez stronę regiosummit/będzie jedna recepcja, wspólne listy ze Szczytem REDS. Rejestracja uczestników na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://regiosummit.pl/pl/#formularz. W odpowiedzi uczestnik powinien otrzymać potwierdzenie.

Szczegółowy program wydarzenia w dniu jutrzejszym będzie na stronach https://5kongres.klastrypolskie.pl/#NaN oraz www.regiosummit.pl