VII Klimatyczne Forum Metropolitalnym w Szczecinie

W imieniu Urzędu Miasta Szczecin, członka naszego Klastra, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VII Klimatycznym Forum Metropolitalnym, które odbędzie się w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin w dn. 14-15 lutego 2018r. Spotkanie jest organizowane przez Unię Metropolii Polskich (UMP) oraz Instytut na rzecz EkoRozwoju (InER).  Forum jest wydarzeniem komplementarnym do prowadzonych przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin prac nad przygotowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin”.

Podczas spotkania  poruszone zostaną takie kwestie jak wrażliwość metropolii na czynniki klimatyczne, jak również rola interesariuszy w realizacji działań adaptacyjnych, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i finansowych. Zaprezentowany zostanie również projekt AdaptCity  realizowany w Warszawie oraz związane z nim informacje dotyczące stanu prac nad przygotowaniem stołecznej mapy klimatycznej.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy wydziałów, pracownicy merytoryczni urzędów miejskich oraz przedstawiciele UMP i InER. Wśród prelegentów wystąpi Przedstawiciel Klastra – Pan Roman Kurlapski, który poruszy temat „Smart grid – energetyka samorządowa”.

Serdecznie zapraszamy!