Wystawa Kazachstańskich Producentów „ULTTYQ ÓNIM`2019”

Szanowni Państwo,

 w dniach 4-6 maja br. w Astanie odbędzie się Wystawa Kazachstańskich Producentów „ULTTYQ ÓNIM`2019”. W Wystawie wezmą udział firmy kazachstańskie działające w następujących sektorach:

 • przemysł spożywczy;
 • obróbka drewna i akcesoria meblowe;
 • wyroby jubilerskie oraz upominki;
 • materiały budowlane;
 • produkcja sprzętu elektrycznego;
 • produkcja systemów ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i gaz;
 • hutnictwo i budowa maszyn;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • przemysł chemiczny;
 • wyroby papiernicze.

W ramach „ULTTYQ ÓNIM`2019” Zagraniczne Biuro Handlowe w Astanie organizuje misję gospodarczą firm polskich do Kazachstanu. Wspólnie z organizatorem Wystawy – Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości „DAMU”, planowane jest przeprowadzenie spotkań B2B z lokalnymi potencjalnymi partnerami.

 W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane firmy z regionu do udziału w misji do Kazachstanu, w celu zapoznania się z potencjałem produkcyjnym firm lokalnych, wymiany doświadczeń i technologii oraz znalezienia lokalnych partnerów/dystrybutorów.

 Uczestnik misji pokrywa następujące koszty:

 • przeloty
 • hotele
 • wyżywienie

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zagranicznym Biurem Handlowym w Astanie:

Irena Laskowska – Kazakhstan Bureau Expert

m. +7 701 082 56 00 mailto:irena.laskowska@paih.gov.pl    https://kazakhstan.trade.gov.pl/pl/

 W załączeniu znajdą Państwo ulotkę informacyjną Wystawy oraz informacje dot. udziału firm kazachstańskich w 2018 roku.

Invitation flyer

Exhibition Catalogue 2018