Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w przemyśle i rolnictwie

Zapraszamy na:

X Konferencję – Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów
w przemyśle i rolnictwie

14 – 17 czerwca 2016 r.    

Hotel „Amber” w Międzyzdrojach

Tematyka:
modernizacja istniejących technologii i wprowadzanie nowych niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska u źródła, wykorzystanie odpadów w przemyśle nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach, oraz w rolnictwie, oczyszczanie ścieków i gazów.

Organizatorem jest Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Objęliśmy patronat nad tym wydarzeniem.

Rejestracja trwa do 15 lutego 2016 r.

Więcej informacji oraz rejestracja na oficjalnej stronie konferencji: http://www.techbez.ps.pl/index.php

ZAPRASZAMY!