Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia” na 2. edycji Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

W dniach 21-24 listopada 2018 roku  w Szczecinie odbyła się druga edycja Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej. To inicjatywa miasta Szczecin, które w ten sposób chce nie tylko przyciągnąć inwestorów, ale przede wszystkim ułatwić nawiązywanie kontaktów przedsiębiorcom z obydwu krajów.

Projekt ma celu również rozwijanie partnerstwa biznesowego, edukacyjnego i kulturalnego. Wydarzenie zainaugurowała Konferencja Współpracy połączona z Giełdę Kooperacyjną, w której wzięła udział „Zielona Chemia”. Giełda Kooperacyjna miała na celu ułatwienie przedsiębiorcom znalezienia nowych kontaktów, nawiązanie oraz budowanie długotrwałej współpracy pomiędzy firmami.

W kolejnych dniach odbyły się wydarzenia towarzyszące, m.in.: Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców, konferencja poświęcona transferowi dobrych praktyk z kilku europejskich regionów transgranicznych oraz szkolenie dla polskiej i niemieckiej kadry pedagogicznej zaangażowanej w nauczanie języka sąsiada.

Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Greifswald przy wsparciu środków z programu INTERREG V A.