Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP realizuje projekt z zakresu pozyskania ofert pracy

Informujemy,  iż Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP realizuje projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin, pt. „Promocja Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy”.

W związku z powyższym ZSRG-SCP podjęło się inicjatywy pozyskiwania ofert pracy dla osób poszukujących pracy oraz studentów i absolwentów wyższych szczecińskich uczelni. Tę inicjatywę będzie prowadzić do 31.12.2019 r., możliwe że projekt ten na stałe wpisze się w  usługi SCP  i wzbogaci ofertę nie tylko dla osób bezrobotnych, ale również dla firm współpracujących.

 ZSRG-SCP zwraca się do Państwa z prośbą o możliwość pozyskania ofert pracy z Państwa przedsiębiorstw. Przesłanie do ZSRG-SCP ofert pracy oraz rozpowszechnianie ich w kanale dystrybucji ZSRG-SCP (strona www oraz media społecznościowe) nie wiąże się z żadną opłatą. Jest to usługa bezpłatna.

Umożliwienie Państwu rozpowszechnienia informacji o poszukiwanym pracowniku/zleceniobiorcy będzie dla Państwa bezpłatną, dodatkową opcją poszukiwania pracownika. Zapraszamy do skorzystania z oferowanej przez ZSRG-SCP usługi. Mamy nadzieję, że taka inicjatywa przyniesie korzyści dla obu stron.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem: 91 489 22 79 (w godz. 14.00 – 16.00) lub e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

 Oferty pracy można przesyłać na adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl.